Contest Name: 
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
Prize Name: 
ชนะเลิศหมวดโปรแกรม Mobile Application
Project Owner: 
พิชิต เชียรจรัสวงศ์
Student Level: 
นักศึกษาปริญญาตรี (IWING รุ่น 4)