อาจารย์

14-KUENG-PHO-01-21-21-18-Edit

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย

14-KUENG-PHO-01-40-40-57-Edit

ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประธานโครงการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

14-KUENG-PHO-01-22-22-16-Edit

ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง

ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

นักวิจัย

_DSF5556

ดร.สุชัยศรี ไอออน

นักวิจัย

1119906_10151783033727412_1418367233_o

สุธรรม จินดาอุดม

นักวิจัย

nont

นนท์ เขียวหวาน

นักวิจัย