Warning: Undefined array key "lang" in /var/www/html/wp-content/themes/flat-bootstrap/index.php on line 26

                ขอต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย จุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในชีวิตประจำวัน เว็บเพจนี้ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของเรารวมไปถึงรายการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคม


 • DSCF0295
  DSCF0296
  DSCF0297
  DSCF0298
  DSCF0299
(more…)
 • IWiNG 003
  IWiNG 004
  IWiNG 005
  IWiNG 009
  IWiNG 010
(more…)
 • DSCF0220-1
  DSCF0221
  DSCF0224
  DSCF0225-1
  DSCF0227
(more…)