Warning: Undefined array key "lang" in /var/www/html/wp-content/themes/flat-bootstrap/index.php on line 26

                ขอต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย จุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในชีวิตประจำวัน เว็บเพจนี้ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของเรารวมไปถึงรายการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคม


 • dscf0453
  dscf0455
  dscf0456
  dscf0457
  dscf0458
(more…)
 • IMG_1996
  IMG_2001
  IMG_2002
  IMG_2003
  IMG_2004
(more…)
 • DSC_0653
  DSC_0663
  DSC_0666
  DSC_0667
  DSC_0671
(more…)