ปี ชื่อรางวัล ชือผลงาน รูปถ่าย
2008 ผลงานตีพิมพ์ยอดเยี่ยม: หมวดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
การหาเส้นทางในเครือข่ายแลนไร้สายแบบขยายขอบเขต โดยอาศัยความแรงสัญญาณ
ผู้พัฒนา: ฉกรรจ์ พราหมณ์แก้ว (กั๊ก)
picture-69
2007 ผลงานตีพิมพ์ยอดเยี่ยม: หมวดเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
แบบจำลองการตัดสินใจเลือกเครือข่ายไร้สายอย่างเหมาะสม
ผู้พัฒนา: จตุพร ชูช่วย (น้อง)
picture-33