Warning: Undefined array key "lang" in /var/www/html/wp-content/themes/flat-bootstrap/index.php on line 26

                ขอต้อนรับสู่ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย จุดมุ่งหมายที่จะทำงานวิจัยในเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายและแบบมีสาย นอกจากนี้ เรายังมุ่งทำงานวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้งานในชีวิตประจำวัน เว็บเพจนี้ได้เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของเรารวมไปถึงรายการตีพิมพ์เอกสารวิชาการ และซอฟต์แวร์ต่างๆ ตลอดจนข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เหล่านี้ให้กับสังคม


 • DSCF0243
  DSCF0244
  DSCF0245
  DSCF0247
  DSCF0251
(more…)
 • DSCF3641
  DSCF3642
  DSCF3643
  DSCF3644
  DSCF3646
(more…)
 • dscf4592
  dscf4593
  dscf4594
  dscf4597
  dscf4598
(more…)