ระบบบันทึกภาพเสือแบบเวลาจริงผ่านตัวควบคุมไร้สาย

 

Tiger-flyer1-front Tiger-flyer2-back-new