เริ่มต้นกับหุ่นยนต์ KU Corobots

วิดีโอการเรียนรู้

 

แนะนำอุปกรณ์

แนะนำหุ่นยนต์

การติดตั้งซอฟแวร์เพื่อพัฒนา

การเสียบสายเพื่อโปรแกรม

หุ่นยนต์

เรียนรู้จากตัวอย่าง ไฟกะพริบ

 

เรียนรู้จากตัวอย่าง สื่อสารผ่าน

พอร์ทอนุกรม

แนะนำ Arduino & KU

CoRobots APIs

การบังคับหุ่นยนต์ ผ่านหุ่นยนต์

อีกตัวหนึ่ง

หุ่นยนต์เดินตามเส้น

 

หุ่นยนต์เดินตามเส้น (ต่อ) และ

เมื่อหุ่นยนต์เจอทางแยก

เจาะลึกการควบคุมมอเตอร์

 

สอนให้หุ่นยนต์รู้จักสี

 

การอ่านค่าสีและแสดงค่า

การอ่านค่าสี ขณะเดินตามเส้น

เจาะลึกเซนเซอร์สี

การสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์

ด้วยบลูทูธ

ตัวอย่างการเดินทางของหุ่น