รายละเอียดเชิงเทคนิคของหุ่นยนต์และสนามแข่ง

 

corobot
หุ่นยนต์ KU Corobots 2 ตัว
12281647_173247879691367_2123479594_o
สนามแข่ง

         ในการแข่งขัน แต่ละกลุ่มจะมีหุ่นยนต์ 2 ตัว มีลักษณะและส่วนประกอบเหมือนกันทุกประการ แต่ละตัวมีสนามของตัวเอง สนามทั้งสองจะไม่สีเส้นทางที่เชื่อมถึงกัน แต่จะต้องสองคล้องกัน เพื่อหุ่นยนต์ทั้งสองจะได้ช่วยกันทำงาน

 

หุ่นยนต์ KU Corobots

top
front
side
bottom

หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันทั้งหมด ดังนี้

 • Top view
  • Controller board : บอร์ด Arduino Pro Micro ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ นับเป็นหัวใจหลักของหุ่นยนต์
  • Reset switch : สวิตช์สำหรับสั่งให้หุ่นเริ่มการทำงานใหม่
  • Accelerometer : เซ็นเซอร์วัดความเอียงของหุ่นยนต์
  • Basic I/O board : บอร์ดแสดงผลอย่างง่าย ประกอบด้วยไฟ LED 3 ดวง
  • On/Off switch : สวิตช์สำหรับเปิด ปิด หุ่นยนต์
  • Bluetooth module : อุปกรณ์สื่อสารแบบบลูทูธ เพื่อให้หุ่นยนต์อัศวินและหุ่นยนต์ผู้ช่วยสามารถสื่อสารกันได้
  • Power bank : อุปกรณ์จ่ายไฟให้กับหุ่นยนต์
  • Wheel : ล้อขับเคลื่อนหลัก 2 ล้อ พร้อมล้อพยุงด้านหลังอีก 1 ล้อ
 • Bottom view
  • Tracker : เซ็นเซอร์วัดแสงสะท้อนแบบ infrared สำหรับการเดินตามเส้น มี 3 อัน ได้แก่ left eye,  right eye และ center eye
  • Color sensor : เซ็นเซอร์สำหรับวัดค่าสี
สนามแข่ง

ส่วนประกอบของสนามแข่ง

 • พื้นสนาม
 • เส้นนำทาง
 • จุดสีบนพื้น
 • สะพานกล
 • กล่องตรวจจับหุ่นทั้งแบบมีและไม่มีบานประตู

 

12268895_173268083022680_1427611226_o
พื้นสนาม เส้นนำทาง และจุดสี
DSCF4001
สะพานกล
IMG_5999
กล่องตรวจจับหุ่น
DSCF4431
กล่องตรวจจับหุ่นและบานประตู

สถาปัตยกรรมการเชื่อมโยงกลไกในสนาม          

          กล่องตรวจจับหุ่นแต่ละกล่องจะคอยรายงานสถานะการตรวจจับหุ่นของตนและส่งสัญญาณมาที่แอพพลิเคชันส่วนควบคุมกลาง ผ่านทางการสื่อสารไร้สาย IEEE 802.15.4 เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขและส่งสัญญาณควบคุมกลับไปยังสะพานกลและประตู พร้อมกันนั้น ก็มีการเปลี่ยนอะนิเมชันและเพลงประกอบเพื่อเล่าเรื่องให้สอดคล้องกัน ตามสถานะปัจจุบัน

 

IMG_5999
กล่องตรวจจับหุ่น
DSC_6855
โมดูลสื่อสารไร้สายที่ติดอยู่ที่กล่อง
app1
อะนิเมชันบนจอแสดงผลถูกควบคุมจากแอพพลิเคชันส่วนควบคุมกลาง
app2
อะนิเมชันบนจอแสดงผลเปลี่ยนตามสัญญาณที่กล่องตรวจจับหุ่นส่งมาที่แอพพลิเคชันส่วนควบคุมกลาง