KU Corobots Contest

corobot

          KU Corobots Contest หรือ Kasetsart University Collaborative Robots Contest จัดขึ้นในปี พ.ศ.2558 เป็นการแข่งขันสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย โดยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้มีทัศนคติที่ดี สร้างความคุ้นเคยและได้ฝึกทักษะในการพัฒนาหุ่นยนต์ การแข่งขันนี้จัดขึ้นโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์อย่างง่าย โดยมีความพิเศษอยู่ตรงที่ หุ่นยนต์จะไม่สามารถจะทำภารกิจที่มอบหมายให้สำเร็จได้เพียงลำพัง จำเป็นจะต้องมีหุ่น 2 ตัวในการช่วยกัน และห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย (IWING) ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัยทางทฤษฎี (Theory Research Group) ก็ได้เป็นกำลังสำคัญในการจัดการแข่งขันนี้ขึ้น

 

ภารกิจที่ใช้ในการแข่งขัน
          หุ่นยนต์ 2 ตัวถูกจำลองบทบาทให้เป็นหุ่นยนต์อัศวิน และหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัศวิน หุ่นยนต์ทั้ง 2 ตัวจะต้องช่วยกันปฏิบัติภารกิจปราบมังกรที่อยู่ในปราสาท (ภาพบรรยากาศการแข่งขัน)

 

วันที่ 1 ตามล่าดาบกายสิทธิ์ 
DSCF4008
สนามประลองในวันที่ 1

          หุ่นอัศวินจะต้องเดินทางผ่านสะพานกลสามสีไปที่ลานประลองโดยที่หุ่นยนต์ผู้ช่วยจะต้องช่วยเปิดปิดสะพานกลตามสีที่หุ่นยนต์ อัศวินรออยู่

 

DSCF4066
หุ่นอัศวินเริ่มเดินทางขึ้นสะพานกลสามสี
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
หุ่นผู้ช่วยคอยช่วยเปิดปิดสะพานกลให้หุ่นอัศวิน

Task Demo Day 1

Contest 1st day 19/11/2015

วันที่ 2 ปราบมังกร
12281647_173247879691367_2123479594_o
สนามประลองในวันที่ 2
          หุ่นอัศวินเดินทางลงจากเขาอันคดเคี้ยว ข้ามสะพานลาวา เมื่อลงจากสะพานลาวาจะเจอประตูปราสาทมังกร ซึ่งหุ่นอัศวินไม่สามารถเปิดคนเดียวได้ จะต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหุ่นผู้ช่วย
          ในส่วนของหุ่นผู้ช่วยนั้นได้รับมอบหมายให้เดินเข้าสู่เขาวงกตเพื่อค้นหาผลึกเพิ่มพลังทั้ง 7 ซึ่งจะนำมาทำเป็นดาบ เมื่อเก็บผลึกได้ครบก็จะเข้าสู่ประตูปราสาทมังกรอีกฝั่งหนึ่ง

 

IMG_5996
หุ่นอัศวินข้ามสะพานลาวา
12268895_173268083022680_1427611226_o
หุ่นผู้ช่วยเดินทางในเขาวงกต
          ปราสาทมังกรจะเปิดได้เมื่อหุ่นทั้ง สองอยู่ท่ีประตูสองฝั่งพร้อมกันเมื่อผ่านประตูเข้าไปแล้วหุ่นทั้ง สองจะต้องไปหยุดที่แท่นชาร์ต พลังสีเดียวกันระยะเวลาหนึ่งเพื่อท่ีจะโจมตีมังกรพร้อมกันโดยจะชนะเมื่อสามารถโจมตีมังกรได้ทั้งหมด 4 ครั้ง

 

DSCF4431
หุ่นทั้งสองมาหยุดที่ประตูปราสาทมังกร
IMG_6000
หุ่นเคลื่อนที่เข้าแท่นชาร์ตพลังเพื่อโจมตีมังกร

Task Demo Day 2

Contest 2nd day 20/11/2015